/ / A gazdaság állami szabályozásának módszerei

A gazdaság állami szabályozásának módszerei

Az állam ellátja gazdasági funkcióitaz érintett szakpolitika révén. Gyakran a gazdaságpolitikát az állami szabályozás szabályozza. Ezért néha nehézségek merülnek fel azzal, hogy egyértelműen meghatározzák, hogy mi alkotja és mi a gazdaság államszabályozási módszere.

A gazdaság államszabályozási módszerei szerint, mintRendszerint megértik az állam közvetlen befolyását a piaci helyzetre és az alanyok működésére a piaci mechanizmus működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A gazdaság államszabályozása - ez a gazdaságpolitika egyik eleme. Ez befolyásolja a gyártási folyamat 3 egymással összefüggő részét. Ezek közé tartozik a források, a termelés és a pénzügyek szabályozása.

Az állami szabályozás formái és módszereiA gazdaság mindenek felett az irányító testületekkel szemben támasztott célok határozzák meg. Továbbá választásukat befolyásolják azok az eszközök és eszközök, amelyeket az állam kezel a gazdaságpolitika végrehajtásában.

Különféle módszerek és állami eszközöka gazdaság szabályozása az ország gazdasági életének és fejlődési kilátásainak tájékoztatására irányul a piac főbb témáira, a gazdaság közszférájának fejlesztésére irányuló intézkedések megtételére, a gazdasági fejlettség e szakaszában folytatott gazdaságpolitika legfontosabb rendelkezéseinek igazolására.

Az állami szabályozás közvetlen módszerei vannakgazdaság és közvetett. Az első az ország gazdasági kapcsolataival kapcsolatos közigazgatási eszközök használatával függ össze. Az állami szervek erőteljes befolyását az adott tantárgyak magatartására és az általuk szabályozott viszonyokra jellemzik.

Ezt a menedzsment alanyai is elfogadják.a jogi aktusok formájában hozott határozatok, amelyek jogilag kötelezőek a címzettek számára, és amelyek közvetlen utasításokat tartalmaznak a szükséges intézkedések végrehajtásáról. Nemcsak a meggyőzés mértékét, hanem a kényszert is alkalmazzák. Ilyen módszerek közé tartozik az üzleti licencek, az alanyok nyilvántartásba vétele és még sokan mások.

A közvetlen módszerek (közigazgatási szabályozás) igen változatosak. Ezek közé tartozik

- bizonyos cselekvések engedélyezése (engedélyezés);

- Kötelező utasítások az intézkedések megtételére vagy megtiltására, valamint azok nyilvántartásba vételére;

- korlátozások és kvóták meghatározása;

- állami megrendelések kiadása;

- kényszerítő intézkedések és anyagi szankciók alkalmazása;

- ellenőrzés és felügyelet, és sok más.

Az üzleti szféra és a gazdaság egészének állami szabályozásának különösen fontos eszköze az adózás és a kényszerengedélyezés rendszere.

A gazdaság állami szabályozásának módszereiközvetett módon objektív gazdasági befolyásoló tényezőkön alapul. Ezt közvetetten, az irányító testületek nyílt hatalommal való befolyása nélkül végzik. Ez mindenekelőtt olyan feltételek megteremtésén keresztül valósul meg, amelyek befolyásolhatják egy bizonyos gazdasági magatartás motivációját (ösztönzők, anyagi ösztönzők és mások ösztönzése révén). Ezek közé tartozik mindenekelőtt a fiskális és monetáris politika, az árképzési eszközök, a közvetett tervezés stb.

Teljesen az állami módszerekA gazdaság szabályozását közös (közös) célok és célok jellemzik. Mindig meghozzák a szükséges és megfelelő jogi formát. A szabályozás jogi eszközei közé tartoznak az olyan jogi eszközök, mint jogi személyek, szerződések, vagyoni felelősség stb.

</ p>>
Bővebben: